Frysk - Ynformaasje Nederlands Deutsch - Informationen English - Information

It festival

werom >>

algemeen_frl
  • Dokk’em Iepen Loft
    Festivalterrein:
    Parkleane, 9101 BG
    Dokkum, Fryslân, Nederlân

Dokk’em Iepen Loft 2019 fynt plak op it evenemintenterrein by it Tolhúspark oan ‘e Parkleane yn Dokkum. Yn dyn navigaasjeapparatuer kinst de postkoade ‘9101 BG’ ynfiere.

Parkear allinnich dêr wêr’t it tastien is en folgje altyd de ynstruksjes fan ‘e meiwurkers. De camping is njonken it festivalterrein. Fan de bushalte ‘Dokkum-Polysjeburo’ ôf is it likernôch 3 minuten rinne nei de festivallokaasje.

Mear ynformaasje oer it festival, iten, drinken, kampearjen, parkearjen en de kamperplakken folget yn de kommende moannen. De ynformaasje oer it spylskema, de metalmarket en de sinjearsessys publisearje wy ek sa gau as mooglik is.

DOA op Google Maps

ITEN EN DRINKEN

Op Dokk’em Iepen Loft kinsto de ynderlike minsk traktearje op ferskate snacks, maaltydmenu’s en fega-happen. Wy dogge ús úterste bêst om safolle mooglik rekkening te hâlden mei jim winsken.

Dyn iten en drinken betellest op it festivalterrein mei muntsjes. Do kinst dyn muntsjes (en yntreekaarten) betelje mei kontant jild of mei de pinpas. Fansels kinst op ‘e metalmarket ek oeral betelje mei dyn pinpas.

DOA-2015 - foto JanSjoerdGeertsma

werom >>